”Alene kunderne bestemmer, hvor de vil handle”

DEBAT: Michael Bramsnæs, ejer af eventbureauet The Competence Company, kommenterer her artikel på STANDBY.dk, hvor chefen for Meetings & Events i det store erhvervsrejsebureau Egencia udtalte sig.

Af Michael Bramsnæs
(Leder og ejer af The Competence Company, TCC, der siden 1990 har løst MICE-opgaver for private og offentlige virksomheder i og udenfor Danmark)

Michael Bramsnæs, leder og ejer af det danske eventbureau, The Competence Company, TCC.

Torsdag den 28. februar var der her i STANDBY.dks nyhedsbrev et interview med Christian Sunn (chefen i Danmark for Meetings & Events-afdelingen i erhvervsrejsebureauet Egencia, red), hvor Christian fortalte om den øgede omsætning på grupperejser, som Egencia har oplevet i 2018.

Det, synes jeg, er super dejligt for Egencia, og det er min klare fornemmelse, at det er en udvikling, som ikke kun er sket for Egencia, men er generel for mange, der beskæftiger sig med rejsende erhvervsgrupper.

Christian går derefter til angreb på først de potentielle kunder og dernæst på møde- og eventbureauerne.

”Selv-arrangører brænder nallerne”, står der, efterfulgt af en opremsning af faldgruber.

Personligt tror jeg ikke på, at man får flere opgaver og nye kunder ved at kritisere de virksomheder, der vælger at arbejde med tingene selv, men mit ærende er et helt andet.

Christian Sunn’s udtalelser om møde- og eventbureauer skal ikke stå uimodsagt. Det starter med, at Christian lidt nedladende omtaler os som ”såkaldte eventbureauer”. Vi er ikke ”såkaldte” – vi er eventbureauer.

Dernæst udtaler Christian Sunn: ”[Jeg] medgiver, at nogle eventbureauer er super dygtige til at udnytte et hul i markedet og er bedre til at sælge sig selv, end erhvervsrejsebureauerne er på M&E siden”.

Ingen ejer et marked
Christian mener åbenbart, at markedet tilhører rejsebureauerne, og at vi eventbureauer blot udnytter et hul. Min påstand er, at der er ingen, der ejer et marked. Der er alene kunderne, som bestemmer, hvor de vil handle.

Christian Sunn slutter af med at sige, at ”erhvervsrejsebureauerne som minimum kan det samme som eventbureauerne – og faktisk i de fleste tilfælde endnu bedre”.

Det er decideret forkert, når vi taler om at skabe en løsning på alle kundens behov. Gennem hele interviewet taler Christian om de traditionelle ydelser fra rejsebureauerne, som flyrejse, hotel, bus, restauranter, udflugter og site-inspections (med eller uden kunden).

Disse elementer er jo kun en del af den samlede løsning af et internationalt møde. Der mangler alle de elementer, som er relateret til formålet med, at deltagerne skal mødes, nemlig mødets indhold.

Vi er en række eventbureauer, som har mange års erfaring i at udvikle, planlægge og eksekvere internationale møder. Vi kan de dele, som Christian Sunn omtaler, plus meget mere.

Det er formålet med det enkelte møde og sammensætningen af deltagerne, der afgør, hvad der er relevant i en totalløsning.

Kulisser, dufte og lyde
Jeg nævner i flæng blot nogle af de elementer, eventbureauerne kan levere udover de traditionelle rejseydelser:

Udvikling af et koncept og et overordnet tema for hele mødet, indarbejdelse af temaet i alle elementer, design af alle grafiske elementer, markedsføring, branding, skabe en relevant atmosfære i lokalet/-erne via indretning, kulisser, dufte, lyde osv, levering af speakers, åbningsshow, alle forhold omkring lys, lyd og AV, produktion af video(r) og andre indslag, som understøtter budskaberne på mødet, aktivering og engagering af deltagerne (inden, under og efter mødet), udvikling af digitale elementer, underholdning, facilitering, teambuilding, award shows og meget mere.

Derudover tager vi naturligvis ansvaret for hele eksekveringen af alle forhold fra ankomst til afrejse.

Med andre ord: eventbureauet kan skabe løsningen, som dækker alle kundens behov i forbindelse med mødet – de logistiske som rejse, ophold, måltider med videre samt alle forhold omkring formålet med mødet og selve indholdet.

Derfor vælger mange virksomheder at samarbejde med et eventbureau.

Michael Bramsnæs er i bestyrelsen for brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation, valgt af eventbureauerne som deres repræsentant. Han er også dommer i Danish Event & Meeting Award (DEMA) og i Møde & Event Award (næsten samme navn, men to forskellige priser).

Relaterede artikler:

Stort erhvervsrejsebureau øger salg af grupperejser

Største hotelkæde sætter ny gæsterekord

Lufthansa kigger på møder og events