Atter millionoverskud i Billund Lufthavn

Billund Lufthavn fik sidste år et overskud på 31,4 mio. kr. efter af- og nedskrivninger på 46,1 mio. kr., viser den netop offentliggjorte årsrapport fra Danmarks passagermæssigt næststørste lufthavn.

 

Årsrapporten for 2011 viser nettorenteudgifter på 26 mio. kr. og skat af årets resultat på 10,7 mio. kr. Nettoomsætningen i 2011 blev 558,9 mio. kr. mod 538,6 mio. kr. i 2010.

 

”Igen i 2011 kom Billund Lufthavn ud med et fornuftigt resultat,” siger lufthavnens bestyrelsesformand, skibsreder Bjarne Hansen. Han tilføjer:

 

”Resultatet afspejler, at Billund Lufthavn er i en stabil udvikling. Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende, og på generalforsamlingen var der fuld opbakning fra aktionærerne til at fortsætte arbejdet med at udvikle lufthavnen til gavn for kunder, passagerer, ansatte og området som helhed. Og gode økonomiske resultater gør det muligt at virkeliggøre dette.”

 

Billund Lufthavn investerede sidste år 60 mio. kr. i forbedringer og udvidelser af forskellige funktioner.

 

Lufthavnens adm. direktør, Kjeld Zacho Jørgensen, siger: ”Vi ser stor loyalitet fra borgerne i Vestdanmark til at bakke op om ruterne fra Billund Lufthavn. Med over 2,5 mio. internationale passagerer befæster Billund Lufthavn sin position som Vestdanmarks internationale lufthavn – en position vi har tænkt os at udbygge.”

 

Årsrapporten kan læses i sin fulde længde på lufthavnens hjemmeside: www.bll.dk

Skrevet af redaktionen