Fremgang for Smyril Line


”Første del af Smyril Lines ’turnaround’ er overstået og har været en succes”. Det konkluderer selskabets direktør, Thomas Magnussen, efter offentliggørelsen af resultatet for regnskabsåret 2006, som viser en fremgang på næsten 53 mio. kr. til et overskud på 1,6 mio. kr.

“Vi er glade for, at underskuddet er væk, og at den første del af vores ’turnaround’ er lykkedes. Hvis den gode udvikling skal fortsætte, er dette ene resultat dog ikke nok. Der venter os stadig store udfordringer, og fremtidige resultater skal sikre en sund vækst fremover”, siger Thomas Magnussen.

Væksten i 2006 skal ses i lyset af en række beslutninger og ændringer i selskabet for et år siden. Den nye salgs- og marketingstrategi på det europæiske marked fungerer tilfredsstillende, og Smyril Line kan notere sig en vækst på alle indtægtsområder. Salget er øget 23 procent, og der er skabt nye indtægtsmuligheder. Antallet af rejsende er øget 40 procent mens indtægterne fra fragtvirksomheden er gået op med 17 procent.

”Driften er effektiv. Lønninger og andre udgifter til personale er holdt i ro på trods af, at vi har haft 40 procent flere passagerer”, påpeger direktør Thomas Magnussen.

Skrevet af