DSB havde sidste år 118 millioner togpassagerer, et fald på 36 procent i forhold til 2019. Arkivfoto: Henrik Baumgarten.

Corona-kompensation sikrer DSB overskud

DSB omsatte sidste år for 10,8 milliarder kroner og kørte et overskud ind 805 millioner. Det var 118 millioner togrejser – dermed har DSB mistet hver tredje passager under coronakrisen.

Omsætningen hos DSB sidste år blev 10,8 milliarder kroner mod 10,4 milliarder i 2020 og 11,3 milliarder kroner i 2019, året før coronakrisen.

Det fremgår af DSB’s årsregnskab for 2021, der kom i dag.

I alt tjente DSB sidste år 805 millioner kroner før skat. Til sammenligning blev der i 2020 og 2019 tabt henholdsvis 104 og 1641 millioner kroner. Overskuddet stammer fra ekstraordinære indtægter. Uden dem ville DSB ikke have tjent penge i 2021.

I overskuddet på 805 millioner kroner indgår 1,4 milliarder kroner fra statslig kompensation for økonomiske tab som følge af corona i 2021. En aftale med staten kompenserer DSB for tabt passageromsætning i perioder, hvor kundetallet har været meget påvirket af restriktioner, der påvirker togdriften.

DSB’s resultat for sidste år blev også styrket af ekstraordinære indtægter på 535 millioner kroner fra coronakompensation og indtægter fra ejendomssalg.

118 millioner togpassagerer
Samlet kørte passagererne sidste år 118,1 millioner gange med DSB’s tog. Tallet var 118,4 millioner i 2020 og 184,9 millioner i 2019.

Størst fald har DSB haft på Kastrup-banen til Københavns Lufthavn og videre til Sverige. Nedlukning og restriktioner på grænsen mod Sverige har påvirket antal rejser på Øresund – over Øresundsbron med et fald på 52 procent i forhold til 2019.

Pendlertrafikken ind og ud af København er faldet 42 procent i forhold til 2019. Det store fald har sammenhæng med den fortsatte hjemsendelse af mange medarbejdere og anbefaling om hjemmearbejde sidst på året. DSB har udfordringer med at vinde pendlerne tilbage på dette marked – formentlig grundet flere hjemmearbejdsdage og øget konkurrence fra bilerne, noterer DSB.

Den tredjestørste procentvise nedgang er på S-togene, der har været en 34 procent nedgang på S-togrejser mellem 2019 og 2021.

Hele DSB’s årsrapport for 2021 kan ses via dette link.

Relaterede artikler:

Grænsekontrol halverer personrejser over Øresund

Her er verdens 10 hurtigste tog

Københavns Lufthavn skal have større togstation

DSB køber flere togvogne til international trafik

Femern Bælt-forbindelsen øger behov for hoteller

Rejsebureau skifter fokus fra busser til tog