Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet. Pressefoto: Øresundsbro Konsortiet.

Grænsekontrol halverer personrejser over Øresund

Siden 2015, hvor grænsekontrollen over Øresund blev indført, er personrejser i snit faldet fra 97.000 til 53.000 i døgnet. Det viser nyt indeks fra Øresundsbron, ForSea-rederiet og jernbanerne.

Grænsekontrollen over Øresund – ikke for høje priser hos Øresundsbron, de danske og svenske jernbaner eller ForSea-rederiet mellem Helsingør og Helsingborg – er skyld i nedgangen af personrejser fra 2015 til sidste år.

Det skriver i hvert fald Øresundsbro Konsortiet, der er initiativtager til og som finansierer nyskabelsen Øresundsindex, i en pressemeddelelse.

Hele Øresundsindex offentliggøres sidst i april. Indekset bygger på trafiktal fra udover Øresundsbron også Trafikverket (der svarer til Trafikstyrelsen i Danmark, red.) det svenske jernbaneselskab Skånetrafiken samt danske DSB plus ForSea-rederiet.

Siden 2015, hvor grænsekontrollen for rejsende på tværs af Øresund blev indført, er det gennemsnitlige antal daglige personrejser faldet fra 97.000 i døgnet til 53.000 sidste år, hedder det i pressemeddelelsen. Coronakrisen kappede fra 2019 til sidste år 39 procent af persontrafikken, fremgår det af Øresundsindex.

”Grænsekontrol er en hæmsko for integrationen”
I pressemeddelelsen fra Øresundsbro Konsortiet står der blandt andet: ”Det førte til stagnation i trafikken over Øresund, da grænsekontrollen blev indført i 2015. Begrænsningen i den frie bevægelighed over sundet lagde en dæmper på antallet af personrejser, og persontrafikken har ikke rettet sig igen.”

Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbron, siger i pressemeddelelsen: ”Øresundsindex viser tydeligt, at grænsekontrol er en hæmsko for integrationen i Øresundsregionen. Trafikken over sundet er stagneret siden 2015, da den første grænsekontrol mellem Danmark og Sverige i mere end 60 år blev indført.”

Fri bevægelighed er en forudsætning for, at borgerne i Øresundsregionen kan leve og arbejde på begge sider af sundet, står der i pressemeddelelsen.

”Der var en tilvækst i antallet af borgere i regionen fra 2015-2019, men alligevel stagnerede øresundstrafikken i årene, efter grænsekontrollen blev indført, fordi det blev mere besværligt og uforudsigeligt at rejse over sundet. Grænsekontrol hænger ikke sammen med politikernes og erhvervslivets vision om en integreret region,” siger Linus Eriksson.

Færre pendlere og færre tog under coronakrisen
Faldet i rejsende blev forstærket under coronapandemien, der medførte indrejserestriktioner på begge sider af sundet. Antallet af personrejser faldt 50 procent i 2020 sammenlignet med 2019, viser Øresundsindex Trafikken. I 2021 blev nedgangen på 45 procent i forhold til 2019.

”Antallet af pendlerrejser med færge, tog og bil var i 2021 hele 39 procent lavere end i 2019. Med høj arbejdsløshed i Sydsverige og stor mangel på arbejdskraft i Københavnsområdet, er der potentiale til at vende den udvikling. Godstransporten viser allerede en stærk udvikling. Over broen og med færge steg godstransporten fem procent sidste år sammenlignet med 2019,” siger den administrerende direktør for Øresundsbron.

Sidste år var der i gennemsnit 10.837 pendlerrejser med bil, tog eller færge over Øresund i døgnet, en nedgang på 39 procent sammenlignet med 2019 og otte procent færre end i 2020.

144 tog kørte i gennemsnit pr. døgn over Øresundsbron i 2021. Det er 16 procent færre tog end i 2019, oplyses det.

Hele indekset kommer sidst i april
I slutningen af april er der premiere på hele det årlige Øresundsindex, som skal bidrage til det samlede billede af udviklingen og integrationen i Øresundsregionen på områder fra virksomhedsetableringer og arbejdsmarked til flytning og økonomisk udvikling i regionen.

”Med Øresundsindex vil vi skabe en årligt tilbagevendende måling af udviklingen i Øresundsregionen. Indexet kan bidrage til, at privatpersoner, virksomheder og politikere får øget viden, ser muligheder og tager kloge beslutninger til gavn for regionen,” siger Linus Eriksson.

Hvert kvartal præsenteres ”Øresundsindex Trafikken” baseret på statistik fra infrastrukturejere og transportleverandører.

Relaterede artikler:

Øresundsbron mistede næsten halvdelen af trafikken

Stor færgerute nærmer sig omsætningen før krisen

Øresundsbron kritiserer danske restriktioner