HORESTA: 2004 et vendepunkt for hotelindtjening


Sidste års udvikling i indtjening og omsætning på de danske hoteller blev, ifølge Horesta, et vendepunkt for branchen. Horesta har målt sig frem til, at hotellerne har haft en stabil omsætningsudvikling og en beskeden fremgang i kapacitetsudnyttelsen. Desuden, melder organisationen, er prisudviklingen ”svagt positiv” for hotellerne, sådan at der samlet set er tale om en lille fremgang på bundlinjerne.

Hotelerhvervet havde i 2004 en samlet omsætning på 7,1 mia. kr., og en indtjening før husleje, renter og afskrivninger på 1,3 mia. kr. Indtjeningsfremgangen er, ifølge Horesta, på beskedne 41 mio. kr., og organisationen vurderer, at disse penge er blevet brugt til at servicere og vedligeholde de danske hoteller.

Skrevet af