Samlet skabte turisternes forbrug i 2017 en omsætning på 128 milliarder kroner i Danmark og den afledte beskæftigelseseffekt var 161.000 fuldtidsjob, oplyser Erhvervsministeriet. Pressearkivfoto fra sønderjyske Møgeltønder, foto: Niclas Jessen for VisitDenmark

Dansk turisme skal have turbo på bæredygtig vækst

”Hjælp med at gøre Danmark til en førende bæredygtig turistdestination,” lyder det fra erhvervsministeren, der opfordrer dansk turismes mange aktører til at bidrage med gode ideer.

Danmark skal have en ambitiøs national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Den skal udvikles af Det Nationale Turismeforum, der samler repræsentanter for turismeerhverv, kommuner, destinationsselskaber, forskning og staten.

Turismeforummet opfordrer nu alle interesserede til at sende gode ideer til en kommende national strategi. Ideerne skal være inden for følgende temaer:

Bæredygtig turismeudvikling i Danmark

Destinationsudvikling og udvikling af kultur- og andre oplevelsestilbud til turister

Kapacitet, planlægning og investeringer

Markedsføring, målgrupper og turistinformation

Konkurrenceevne, samfundsansvar og rammevilkår

Bidrag skal gerne beskrive problemet og en mulig løsning. Ideer sendes til mail turstrat@em.dk senest den 31. januar, oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse og tilføjer: ”Alle henvendelser bliver læst, men der svares ikke på de enkelte henvendelser.”

Ny strategi er forsinket
Erhvervsminister Simon Kollerup satte i december 2019 Det Nationale Turismeforum i gang med at udarbejde en ny strategi. På grund af COVID-19, der har ramt dansk turisme hårdt, er arbejdet forsinket.

Simon Kollerup siger: ”Vi skal ramme en balance, hvor turismens positive effekter for væksten og beskæftigelsen går hånd i hånd med udviklingen af grønne og klimavenlige tilbud til turisterne. Regeringens ambition er, at Danmark skal være en af verdens mest bæredygtige turistdestinationer.”

Turisme er et internationalt væksterhverv med stor betydning i mange dele af Danmark – ikke mindst i landdistrikterne. Det er ikke alene indtægterne fra turisterne, der skaber mærkbar effekt. Turisme har også en stor betydning for lokalsamfund i form af de arbejdspladser, erhvervet skaber, og fordi turisternes efterspørgsel er med til at opretholde et kundegrundlag til detailhandlen, lokale restauranter, kulturtilbud og naturoplevelser, lyder det fra ministeriet.

Erhvervsministeren tilføjer: ”Turisme bidrager på den måde både til, at vi rent økonomisk har noget at leve af i Danmark, men også til meget af det, der giver os livskvalitet. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at turismen også kan have negative konsekvenser for blandt andet miljø, natur og borgernes hverdag. Det er derfor, vi skal have en national strategi, der både har fokus på, hvordan vi kan have fortsat vækst i dansk turisme og på, hvordan væksten bliver bæredygtig.”

Læs kommissoriet for arbejdet med en national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme her:

Relaterede artikler:

Vi skal løfte dansk turisme igen i fællesskab

VisitDenmark fastholder Danmarkssatsning i 2021

Ny dansk rejseindikator analyserer nyeste data