Dansk turisterhverv i skæv konkurrence

Kirsten Munch Andersen.

Kirsten Munch Andersen.

HOTELLER: Danske hoteller og restauranter betaler dobbelt så meget i energiafgifter som deres konkurrenter i Sverige og Tyskland

En opgørelse, som Skatteministeriet offentliggjorde mandag, viser, at danske turistvirksomheder betaler mere i energiafgifter end deres nærmeste konkurrenter.

Ifølge opgørelsen betaler danske hoteller 37 kr. pr. forbrugt Gigajoule, mens de tyske kun betaler 19 kr. og de svenske 24 kr.

En opgørelse fra juni – også fra Skatteministeriet – viste, at konkurrencen er endnu mere skævvredet for restauranterne. En dansk restaurant betaler 49 kr. pr. Gigajoule, mens en tysk betaler 16,6 og en svensk 25,1.

”Tallene bekræfter, hvad vi har sagt i årevis. Hotel-, restaurant- og turisterhvervet konkurrerer på urimelige vilkår med vores nabolande. Energiområdet er det tydeligste eksempel, men der er mange andre områder, hvor vi er langt mere belastet af skatter og afgifter,” siger Horestas politiske chef, Kirsten Munch Andersen, og tilføjer: ”Vores høje afgifter er væsentlig årsag til, at Danmark i disse år taber markedsandele.”