Billund Lufthavn udvider parkering markant

Et stigende pres på parkeringsarealerne i Billund Lufthavn kræver en udvidelse af parkeringsområdet med 700 nye pladser, så det samlede antal pladser bliver på 6800. Pladserne, der laves af Europark, ventes færdige inden sommerferien, hvor der er så stort et pres på lufthavnens parkering, at der oftest kun er 50 pladser fri på det store areal.

”Vi har en markant stigning af passagerer, der bruger Billund Lufthavn. Dertil kommer et stigende antal charterpassagerer i ferieperioden. Udvidelsen er tiltrængt på de store friarealer, som er udlagt som parkering”, siger Anders Nielsen, bygningschef Billund Lufthavn. Han fortsætter:
”Desuden undersøger vi muligheden for at udvide vores parkeringshus til det dobbelte, Men det er et projekt, der eventuelt først kan blive en realitet ved årsskiftet. Men vi har erfaring for, at det nuværende parkeringshus med 600 pladser ofte er optaget i flere dage”.

Hvis en udvidelse af parkeringshuset gennemføres med yderligere 600 pladser, vil det være et projekt til 50 mio. kr.

Skrevet af