Den danske stat hjælper sexmisbrugte børn

Den danske bistand støtter den netop lancerede kampagne i Danmark mod børnesexturisme. Udviklingsminister Ulla Tørnæs:”Sexmisbrug af børn har store omkostninger for de børn og unge i Thailand, Cambodja og Burma som udsættes for misbrug. Det er modbydeligt, at turister og bagmænd udnytter børn i udviklingslandene. Jeg er glad for, at der nu er lanceret en landsdækkende kampagne i Danmark, som skal stoppe børnesexturisme til asiatiske lande.””I forbindelse med kampagnen i Danmark har jeg besluttet at støtte en ekstra indsats til fordel for børn i de tre mest udsatte lande. Jeg har derfor bevilliget 4 millioner kr. til Red Barnets aktiviteter de næste år i Thailand, Cambodja og Burma,” siger ministeren.Projektet vil støtte lokale græsrodsorganisationers arbejde med at forebygge og bekæmpe seksuel udnyttelse af børn. Der vil blive ydet støtte til beskyttelse og rehabilitering af børn i risikogrupperne, til informationsarbejde i lokalsamfundene og til fortaler-virksomhed over for lokale politikere og myndigheder så der kan skabes opmærksomhed om problemet og gøres en indsats for de ramte børn og deres familier.


Skrevet af