Underskud i Billund Lufthavn

Trods en stigning i passagertal på 15 procent og en forbedring af det økonomiske resultat på 27 mio. kr., har bestyrelsen konstateret et ventet underskud på 17 mio. kr.

Under hele lufthavnens store udvidelse har man vidst, at de første år efter indvielsen, ville medføre negative driftsresultater på grund af de betydelige afskrivningen, det nye anlæg til 850 mio. kr. har medført.
Indtjeningen er dog tilstrækkelig til, at lufthavnen kan servicere sine gældsforpligtelser.

Skrevet af