Ringe kendskab til rejsesygesikring

Det er højsæson for bestilling af rejser over nytår eller til vinterferien, men 1. januar træder nye regler i kraft for den offentlige rejsesygesikring, så de rejsende skal være opmærksom på, om de er dækket efter årsskiftet.

En undersøgelse lavet af International Health Insurance danmark a/s (IHI) i april viste, at kun 28% af danskerne dengang kendte til konsekvensen af ændringerne af rejsedækningen på det gule sygesikringsbevis.

En ny analyse, lavet af analyseinstituttet Zapera for IHI viser, at tallet siden da kun er steget minimalt – kun 29% kender i dag betydningen af ændringerne.

Forbrugerrådet finder det foruroligende, at forbrugerne ikke kender de nye regler, selv om der lige nu sælges mange rejser i det nye år.
”Det er ærgerligt, at forbrugerne ikke er bedre informerede, for det er et væsentligt anderledes billede, vi ser efter 1. januar. Den offentlige rejsesygesikring indskrænkes, og det er nødvendigt at tegne en ekstra rejseforsikring for at få den dækning, der i dag gælder for f.eks. hjemtransport”, siger Anne Dehn Jeppesen, der er jurist i Forbrugerrådet.

I rejseforsikringsbranchen er man enig i, at det er vigtigt, at forbrugerne kender de nye regler, men fremhæver, at selv om konsekvenserne er store, er de nye regler ikke er så komplicerede endda:
”Der er bare to ting, man skal huske, nemlig at det gule sygesikringsbevis efter nytår stort set kun dækker i EUlandene, og at hjemtransport ikke længere er dækket”, fortæller Eva Nittegaard fra IHI.

Skrevet af