Protestpost mod udvidelse af lufthavnen ved Roskilde

»Vi er ikke overrasket over protesterne – men måske over mængden af dem«, mener Steen Pedersen, der er afdelingschef i HUR til Politiken. Fristen for at gøre indsigelse mod planerne om at tillade flere og større fly at benytte landingsbanerne ved Roskilde udløber i dag.Men HUR har besluttet at medtage de protester, der er kommet med morgenposten i dag.Det store antal protester har fået HUR til at sætte fem-syv mand af til opgaven med at registrere og kvittere for skrivelserne, oplyser afdelingschefen.De mange indsigelser stammer fra beboere i området. De frygter, at planerne om at udvide trafikken fra lufthavnen og dermed aflaste Kastrup Lufthavn vil føre til en kraftig støjforurening fra de mange fly. Planerne indebærer, at startbanen skal forlænges og at antallet af starter og landinger skal fordobles til omkring 200.000 om året.Når det gælder store fly, så vil antallet stige fra 2000 til 25.000, hvis lavprisselskaberne som planlagt vil lægge deres afgange fra Tune i stedet for at benytte Kastrup. Også store fragtfly-selskaber skal efter planerne lokkes til lufthavnen.Lufthavnen er fra begyndelsen af 1970’erne, men har hidtil overvejende været benyttet af små privatfly, af taxifly og forretningsfly. Op mod 50.000 mennesker har benyttet lufthavnen hvert år.Får lufthavnen lov at udvide som planlagt, vil antallet af passagerer stige til 1,8 mio. om året., fortæller avisen.


Skrevet af