Flere gæster fik medhold i klager

Antallet af klagere, der fik medhold i 2010, er steget fra 45% i 2009 til 53% i 2010. Ser man på udviklingen siden 2007, da nævnet blev etableret, er der dog tale om et relativt stabilt niveau, siger advokat Lise Buhl, der er ankenævnets sekretariatsleder.

 

I årsberetningen sætter ankenævnet særlig fokus på sager vedrørende garderobeansvar i bemandede garderober.

 

”Sager om forsvundne jakker, frakker og tasker i bemandede garderober er et af de hyppigst tilbagevendende problemer, som nævnet behandler”, siger Lise Buhl. Hun fortæller, at nævnet i denne type sager ikke pålægger virksomhederne ansvar for kontanter, mobiltelefoner og elektronisk udstyr, der anses for gæsternes egen risiko at efterlade.

 

”Kun effekter, som man naturligt kan forvente, at en gæst vil efterlade i jakkelommen, kan virksomhederne blive stillet ansvarlige for. Det gælder for eksempel vintertøj som huer, vanter og tørklæder, kort til tog og bus samt – i et vist omfang – kosmetik”.

 

Ankenævnet behandlede sidste år 88 klager heraf fik 47 medhold, mens 10 blev afvist og to ikke kunne behandles og derfor blev overdraget til anden klageinstans.

Skrevet af Flemming Juul