”Tidligere kriser har medført forandringer, og denne globale coronakrise samt digital udvikling vil betyde, at mange fremsynede virksomheder vil ændre en lang række vaner, herunder rejser, lyder det i ny analyse. Arkivfoto: Henrik Baumgarten.

”Fremtiden bliver fysiske og virtuelle rejser”

AKTUEL KOMMENTAR: Hvad skal der ske med forretningsrejser når der en dag er styr på coronakrisen? Det har dansk rejsebranche-ekspert en række bud på.

Af direktør Ole Mortensen, AMM International

Når der kommer en corona-vaccine, er der ingen tvivl om, at virksomhederne vil genoptage de fysiske rejser. Der er dog heller ingen tvivl om, at video, Virtual Reality (VR) og Augmentet Reality (AR) kommer til at erstatte mange typer forretningsrejser.

Vi er alle blevet vant til at deltage i webinarer, konferencer og videosamtaler. Vi har opdaget, at det er mere effektivt, mindre tidsrøvende og med langt mindre tidsspilde end der er forbundet med fysiske rejser.

Hertil ser vi, at med udviklingen på fjernstyring og betjening via VR og AR kommer en masse opgaver til at blive udført med lokal arbejdskraft og med fjernstyring fra virksomhedens hjemland. Med de muligheder der er med D3 printning udvides mulighederne endnu mere.

I tiden efter Covid19 vil mange føle et stort behov for at genoptage den ”gamle” virksomhedskultur og regler. Ja, komme tilbage til den tryghed den enkelte medarbejder havde med kendte rutiner og arbejde.

Tidligere kriser har altid medført forandringer
Tidligere kriser har dog altid medført forandringer, og denne globale krise samt digitale udvikling vil betyde, at mange fremsynede virksomheder vil ændre en lang række vaner, herunder rejser og kommunikation.

For alle de serviceselskaber, der i en eller anden form betjener virksomheders medarbejdere i at arbejde væk fra deres normale arbejdsplads, vil det betyde, at de skal ”genopfinde” forretningsmodellen.

I dag arbejder vi med en teknologisk struktur, der har sine rødder tilbage i 1970’erne. Den rolle som mange ”travel managers” har spillet så godt og med succes, vil ændres markant alene ud fra helt nye behov og muligheder.

De kan prøve at fortsætte med den gamle Ford T-model eller samle forskellige områder på nye måder, der skaber helt andre og større værdier for deres arbejdsplads. Der vil fortsat være mange forskellige interessegrupper (stakeholders), præcist som i dag. Det gælder også værdien af signalgivning og adgang til topledelsen som fremover sagtens kan udnyttes og styrkes i en post covid-19 verden.

Hvordan kan man bygge en sådan funktion op? En virksomhed rejser i forbindelse med et behov for at mødes F2F med kunder, kundeemner, leverandører og andre nøglepersoner. Der rejses i dag også for at udføre opgaver, socialt samvær og interne behov.

Derfor kan en vej være at samle alle relevante funktioner og produkter beregnet til at være væk fra arbejdspladsen og kommunikation under en funktion. Her er inkluderet sikkerhed, forsikring, bestilling og afregning før, under og efter rejsen samt kommunikation.

Her er et eksempel på opgaver:
Afdækning og tilpasning af politikker og regler i en Post Covid19 rejseverden.

Identifikation af de fremtidige kommunikationsprodukter fra video, telefon, apps til VR og AR systemer samt virtual events.

Afdække behovet for viden om destinationer med risiko, visum, smitte, karantæne, vaccinationer og sikkerhed. Med færre F2F møder, gennemføre alternative sociale arrangementer på tværs af virksomheden

Bygge en struktur op, der kan uddanne, opdatere og vedligeholde den viden, de medarbejdere, der bruger produkterne, har.

Identificere leverandører af de ovenstående produkter samt rejseleverandører fra forsikring, visum, rejsebureau, luftfartsselskaber, hoteller, lokal transport og afregning. Forhandle og indgå aftaler med dem.

Sikre opsamling af data, forbrug af produkter, formidler undersøgelser, analysere og rådgive samt være bindeled mellem de forskellige områder i den enkelte virksomhed.

Sørge for at viden er nemt tilgængelig for alle de områder og medarbejdere, der har behov. Vælge et socialt medie eller system, der kan nås fra alle de lande, afdelinger og medarbejdere, der skal arbejde med det.

Det er klart, at en tværgående funktion som denne ikke er nem at skabe eller arbejde med. En lang række vigtige områder er involveret fra økonomi, IT, HR, operationelle funktioner til management. Til gengæld er det netop nu, der skal tænkes anderledes! Med avanceret teknologi, en forandringsvillighed på grund af Covid19 og pres på nytænkning er den, der viser vejen sikker på at blive lyttet til.

Er du den, der kan gøre det?