Danmark er stadig Kilroy-koncernens største marked og i fortsat tilfredsstillende udvikling. I alt havde koncernen ved udgangen af sidste regnskabsår 383 medarbejdere. Foto: Kilroy – fra projektet ”In search Of.”

Kilroy har stigende omsætning – men faldende overskud

Kilroy, en af de største rejsekoncerner i Danmark, omsatte i sidste regnskabsår for 1,6 milliarder kroner – en stigning på 50 millioner, men overskuddet faldt fra 52 til 40 millioner kroner.

Samlet omsatte islandsk-ejede Kilroy International, der består af rejsebureauer i otte europæiske lande, i 2017 for 1,67 milliarder kroner, en stigning fra 1,62 milliarder i 2016. Det viser det netop offentliggjorte årsresultat for 2017.

Trods stigningen i omsætningen faldt driftsresultatet (EBITDA – resultat før afskrivninger) i Kilroy-koncernen, der har hovedkvarter i København, fra 52 millioner kroner i 2016 til 40 millioner sidste år. Ses der på resultat før skat (EBT) blev overskuddet 45 millioner kroner i 2017 mod 67 millioner i 2016, viser tallene.

Det faldende overskud fra 2016 til 2017 forklares med, at 2017 var præget af projekter, der i mængde og omfang var ekstraordinære. Således blev et af Kilroys varemærker, det danske rejsebureau Benns, relanceret i Danmark og Norge. Ligeledes blev en omfattende relancering af selve Kilroy-brandet også igangsat sidste år – denne omstrukturering af Kilroys varemærke på alle koncernens markeder forventes færdiggjort denne sommer.

”For begge brands gælder også, at de får nye websites. På systemsiden er det sidste store skridt taget ved at samle koncernens salg i ét eget udviklet salgssystem ligesom et nyt finanssystem er implementeret,” noterer Kilroy.

For meget på paletten
”Anskuet bagudrettet var ”paletten” sidste år nok lidt rigeligt fyldt  og det har påvirket vores resultat,” siger Kilroys koncernchef siden 2005, Claus H. Hejlesen, og tilføjer:
”Det er dog vigtigt at notere, at de nævnte projekter er led i en strategi, hvor selskaberne i koncernen – trods vidt forskellige markedspositioner og kundesegmenter – skal dele resurser og teknologi for at sikre stordriftsfordele.”

Til STANDBY.dk siger Claus H. Hejlesen: ”Vores overskud faldt også sidste år fordi vi blandt andet presses af store online aktører på det nordiske marked som køber sig til markedsandele. Omkring en tredjedel af omsætningen i Kilroy-koncernen kommer fra online-salg.”
Og, tilføjer koncernchefen, sidste år rykkede Kilroy rundt på mange ting – og vi havde ikke nødvendigvis al den ønskede tid til alle disse elementer.

Claus H. Hejlesen afviser, at Kilroy-koncernen har for mange varemærker, ”men vi ændrede sidste år en række systemer og det skulle vi nok ikke have gjort på samme tid,” siger han.

På vej mod nye udfordringer
Et travlt 2017 har dog ikke dæmpet lysten til nye udfordringer hos Kilroy. I starten af 2018 øgede koncernen sin ejerandel i finske Frank Students fra 49 til 70 procent – og ligeledes i år købte Kilroy svenske Winberg Travel, der nu skal have datterselskabet Jysk Rejsebureaus forretningskoncept og kompetencer på det svenske marked.

”2018 bliver således også et år med mange spændende tiltag – dog er der ekstra fokus på at få bundet sløjfe på en række af de store systemprojekter,” siger Claus H. Hejlesen.

Kilroy har virksomheder i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Island, Norge, Polen og Sverige. Salget sker gennem seks varemærker: Benns, Frank, ISIC (fordelskort for studerende), Jysk Rejsebureau, Kilroy og Winberg Travel. I Danmark har Kilroy Travels også Horizon-gruppen, der omfatter Jysk Rejsebureau, som Kilroy købte i 2009.

Relaterede artikler:

Dansk rejsebureau på opkøb i Sverige

Rekordoverskud i den danske rejsebranche

Stor rejsekoncern ny kunde hos Europæiske Rejseforsikring