Kommunikationsdirektør Peter Goll bød velkommen til nabomødet. (Foto: Københavns Lufthavn)

Københavns Lufthavn i dialog med naboerne

Københavns Lufthavn er gået på charmeoffensiv i lokalområdet for at styrke dialogen og skabe opbakning fra naboerne til den kommende udbygning af lufthavnen.

Københavns Lufthavn vil i nær fremtid indsende en ansøgning til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om tilladelse til at forskyde tværbanen og skabe nye standpladser, hvilket er nogle af elementerne i den store masterplan for lufthavnens udbygning.

Men inden byggearbejdet kan gå i gang, vil det kræve en justering af det nuværende lov-, miljø- og plangrundlag, og her spiller naboerne til lufthavnen en stor rolle, da der vil blive startet en offentlig høringsproces, hvor naboer og andre interessenter kan komme til orde.

På baggrund af dette vil lufthavnen invitere til dialog med både flyselskaber, forretninger, naboer og andre partnere, og i denne uge er der blandt andet blevet afholdt et nabomøde.

Ekspertpanel svarede på spørgsmål
Omkring 150 naboer var således mødt op i Vilhelm Lauritzen Terminalen, da Københavns Lufthavn var vært for et nabomøde. Her var det muligt at høre om lufthavnens udviklingsplaner og arbejdet med den grønne omstilling. Der var særligt fokus på klima, støj og luftkvalitet, da det ikke er nogen hemmelighed, at en lufthavn i nabolaget kan give luft- og støjgener.

Til at svare på spørgsmålene havde CPH nedsat et ekspertpanel bestående af miljøchef Inger Seeberg, driftsdirektør Kristian Duurhus, projektchef Henrik Juul Simonsen, trafikchef Dan Meincke samt kommunikationsdirektør Peter Goll.

De fik lejlighed til at tage stilling til og svare på kommentarer og spørgsmål fra 26 naboer. Ikke overraskende var det emner som støj og luftkvalitet, lufthavnens vækst, masterplanens indvirkning på naboområder, sikkerhed samt klimaet i forhold til luftfarten, der optog lufthavnens naboer.

Miljøafdelingen havde også medbragt en mobil støjmåler, som naboerne vil kunne have mulighed for at have stående, så det er muligt at indsamle data fra områder, der ikke har god dækning fra de eksisterende og faste målestationer.

Legater til lokalsamfundet
Dagen før nabomødet havde Københavns Lufthavn forestået en legatuddeling, der blev afholdt på Clarion Hotel Copenhagen Airport. Der var tale om den årlige legatuddeling til aktiviteter til fordel for Amagers lokalområde, og i år var det naboerne, der skulle indstille kandidater.

Ved arrangementet modtog fem foreninger hver 20.000 kroner for deres arbejde for blandt andet at skabe lokalt engagement og sammenhold med frivillighed som drivkraft.

Legatmodtagerne var Basketball Klubben Amager, Tårnby Skøjteklub, Dragør Håndboldklub, Tårnby Teater og foreningen Ildsjælene.

“I lufthavnen arbejder vi for at omstille os til fremtiden, så vi kan skabe endnu mere værdi for samfundet, bidrage til den grønne omstilling og møde fremtidens efterspørgsel fra både passagerer og flyselskaber. Den omstilling sker i tæt samarbejde med vores passagerer, partnere og med respekt for det lokalsamfund, vi er en del af. De lokale foreninger inspirerer os og viser os alle sammen, hvad man kan opnå, når man er på samme hold og går efter et fælles mål,” siger Kristian Duurhus, der er driftsdirektør i Københavns Lufthavn.

 

Relaterede artikler:

Københavns Lufthavn sætter rekord med nybyggeri