Konferencer skal hente talenter til Syddanmark

”OUH er fyldt med mod og ambitioner på udvikling, men vi er nødt til at få et internationalt perspektiv på vores forskningsstrategi for at blive inspireret. Derfor opfordrer vi vores medarbejdere til at blive kongresværter. Det skaber nemlig grobund for rekruttering og udveksling af forskere mellem de internationale forskningscentre,” siger Jane Kragelund, adm. direktør for OUH på et møde på Jernbanemuseet i Odense for politikere, forskere og potentielle kongresværter.

 

Seminaret var arrangeret af Syddansk Turismes erhvervsfremmeselskab Inspiring Denmark og formålet var at inspirere endnu flere medarbejdere på regionens videninstitutioner til at arrangere internationale konferencer og kongresser.

 

Regionsrådsformand Carl Holst: ”Internationale konferencer skaber innovation og udvikling, og når vi er værter, skaber vi et udstillingsvindue omkring Region Syddanmarks styrkepositioner verden over.” Han fremhævede regionens nye supersygehus som et center, hvor de bedste forskere gerne i fremtiden skal arbejde.

 

Et godt eksempel på at internationale videnkonferencer skaber nye muligheder er Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi i Odense. Centret stod tidligere i år bag ”European Robotics Forum 2012,” og ud over massiv omtale har konferencen betydet et fantastisk boost for centrets medarbejdere – og dermed for udviklingen af robotteknologien i Syddanmark.

 

”Tidligere brugte vi oceaner af tid på at skrive ansøgninger for at komme med i nye projekter. Efter at vi har stået for konferencen modtager vi nu op mod 10 daglige invitationer til at deltage i store, internationale konsortier, ligesom vore medarbejdere får mange tilbud om at komme verden rundt og være med i videnskabelige projekter og kongresser,” siger centerchef Claus Risager, Center for Robotteknologi.

 

Flere store videnkongresser er allerede på vej til Region Syddanmark. Både ”Uppsala Spring Meeting” om brugen af neuclear medicin og ”European Congress of Neuropathologi,” hvis emne er at diagnosticere sygdomme via laboratorieteknikker og patientprøver, er programsat i Odense i 2013.

Skrevet af Flemming Juul