Kystbyerne skal have større frihed

Karen Brosbøl Wulf.

Karen Brosbøl Wulf.

De danske kyster er trækplaster for turister, men de savner aktiviteter og oplevelser. Mange kystbyers ønske om at være mere attraktive blokeres af snærende lovgivning. Dansk Erhverv og KL ønsker ændringer.

Målinger af turisternes tilfredshed med Danmark viser, at de savner oplevelsesmuligheder langs kysterne. De vil bo attraktivt, dyrke friluftsaktiviteter på stranden og have spændende kulturoplevelser. De forventer gode, lokale spisesteder og vil ikke gå flere kilometer for at købe is eller komme på toilettet.

En kombination af naturbeskyttelsesloven, planloven og en restriktiv fortolkning har været en hæmsko for udviklingen. Derfor mangler attraktive oplevelser, som kan få endnu flere til at rejse til Danmark – og give dem lyst til at komme igen.

Kommunernes Landsforening (KL) har lanceret et turismeudspil, som forsøger at løse dette problem. Det er et opgør med vanetænkning. Det væsentligste er, at naturbeskyttelse og naturbenyttelse skal gå hånd i hånd ved, at der l skabes mere fleksible udviklingsmuligheder i forbindelse med eksisterende turistområder og kystbyer.

”De danske kyster skal være tilgængelige for alle, og derfor er vi i Dansk Erhverv enige med KL i, at der er brug for at udvikle de eksisterende kystturismeområder. Det er ejendommeligt, at en bys beliggenhed ved kysten kan være en barriere for udvikling og ikke en styrke, men det ser vi desværre flere steder,” siger chefkonsulent for turisme og oplevelser Karen Brosbøl Wulf fra Dansk Erhverv.

’Der er brug for en klar lovgivning, så de offentlige og private aktører sammen kan udvikle de danske kystbyer. Det skal være nemmere at udvikle havneområder, campingpladser og at bygge flere feriehuse,” siger Karen Brosbøl Wulf.

KL ønsker et tættere samarbejde mellem kulturaktører og turismeerhverv. For at gøre Danmark mere attraktiv er et tæt og forpligtende samarbejde mellem statslige, regionale og lokale aktører afgørende. Det er også væsentligt at inddrage erhvervslivet.