Millionbøde for at misbruge Tivolis navn

Fyrværkerifestival i TivoliHøjesteret har givet Tivoli medhold i sagen mellem møbelfabrikken Montana og Tivoli om ret til at markedsføre en Verner Panton-stol under navnet Tivoli Stolen. Tivoli fik to mio. kr. i erstatning.

Højesteret har stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom og bestemt, at Montana skal betale to mio. kr. med renter til Tivoli for uberettiget brug af Tivolis navn. Desuden skal møbelfabrikken betale Tivoli 376.000 kr. i sagsomkostninger.

Dermed finder Højesteret ligesom Sø- og Handelsretten ”at Tivoli ikke har udvist retsfortabende passivitet og at Montana Møbler derfor har krænket Tivolis varemærkerettigheder ved anvendelsen af betegnelsen Tivoli Stolen og andre betegnelser for stole, hvor mærket Tivoli indgik,” noterer Tivoli.

Underdirektør, Brand & Kommunikation i Tivoli, Dorthe Weinkouff Barsøe siger: ”Med dommen har Højesteret atter fastslået, at et varemærke er et aktiv, der ikke kan benyttes af andre uden tilladelse. Dommen er et signal til virksomheder, der påtænker at benytte andres kendte varemærker i deres markedsføring, om, at dette er i strid med varemærkeloven og markedsføringsloven.”

I 2004 henvendte Montana sig til Tivoli med ideen om at relancere en stol af designeren Verner Panton, som han tegnede i 1955, designet med henblik på brug i en restaurant i Tivoli. Produktionen af denne stol ophørte i 1960’erne. Ønsket var at producere en modificeret udgave af den oprindelige stol og kalde den ”Tivoli-stolen”.

Tivoli gjorde allerede i 2004 opmærksom på, at en sådan brug af Tivolis varemærke ville kræve, at parterne indgik en licensaftale om brug af navnet. Aftalen kom aldrig i stand, da Montana afviste Tivolis udkast til en sådan aftale.

Tivoli fandt, at selskabets rettigheder blev krænket ved Montanas brug af varemærket til markedsføring af stolene og indbragte sagen for Sø- og Handelsretten, som afsagde dom i sagen i 2012. Dommen gav Tivoli medhold i, at Montana med brug af Tivolis varemærke til markedsføring af stole, havde krænket Tivolis rettigheder. Montana blev dømt til at betale 750.000 kr. ekskl. moms til Tivoli, samt 25.000 kr. i bødestraf. Hertil kom sagsomkostninger som skulle betales til Tivoli på 100.000 kr. Montana ankede sagen til Højesteret, der nu har fulgt Sø- og Handelsrettens kendelse.