Ny lufthavnsplan afgørende for dansk erhvervsliv

Susanne Nordenbæk.

Susanne Nordenbæk.

LUFTHAVNE: Dansk Erhverv kommenterer som de første, at Københavns Lufthavn ser et stort potentiale i den nye vision for Københavns Lufthavne. Den kan skabe nye arbejdspladser og styrke Danmarks position i den globale økonomi.

”Visionen kan få stor betydning for dansk erhvervsliv. Københavns Lufthavn er en del af det netværk af motorveje, skib, baner og fly, der sætter grundtonen for erhvervslivets rammebetingelser, og hvis København skal bevare og udbygge sin position som nordeuropæisk knudepunkt, er det vigtigt med en ambitiøs strategi for Københavns Lufthavn. Det har vi nu fået,” siger chefkonsulent i Dansk Erhverv, Susanne Nordenbæk.

”Hvis visionen skal lykkes, kræver det dog et intenst fokus på at få samspillet mellem det offentlige og det private til at fungere optimalt. Visionens succes afhænger fx af en stærk offentlig transportsektor, som løbende udbygges i regionen de kommende år.”

”Hvis visionen lykkes, så kan det skabes 24.000 nye arbejdspladser i hovedstadsregionen/ øresundsregionen,” siger Susanne Nordenbæk.