Ny uddannelseschef

Ansættelsen er et led i opbygningen af et styrket Horesta, hvor uddannelses-området bliver højt prioriteret. Marianne Kragh får ansvar for rådgivn­ing af medlemmer på uddan­nelsesområdet. Det gælder for eksempel rekruttering af elever, uddannelsesaftaler, efteruddannelse og brug af branchens kompetencefonde. Desuden får hun ansvaret for kursusaktivitet og kompetenceudvikling generelt. Hun skal varetage organisationens interesser på det uddannelsespolitiske område.

 

Marianne Kragh har beskæftiget sig med uddannelse hele sin erhvervskarriere, blandt andet i Under­visningsministeriet, i Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration samt på Niels Brocks handelsskole i København. Hun tiltræder den 1. juli.

Skrevet af Flemming Juul