Nyt navn til den danske incomingforening

Sammenslutningen for den danske incomingbranche har netop skiftet navn; fra et hidtil meget langt – til nu blot D.A.C.I. Før husede Danmarks Rejsebureau Forening sekretariat, der i dag er hos Dansk Erhverv.

”Foreningen af Danske Leisure- og Erhvervsturisme Incoming-bureauer” har netop ved sin generalforsamling og årsmøde skiftet navn til D.A.C.I. (Danish Association for Conferences & Incoming).

Allerede da foreningen blev stiftet sidste år, sagde dens formand, direktør Bent Hadler fra Hadler DMC Scandinavia, til STANDBY.dk: ”Men foreningen skal have et andet navn – ”Foreningen af Danske Leisure- og Erhvervsturisme Incomingbureauer” er for langt. Vi skal finde et internationalt navn, der indikerer, hvad vi arbejder med.”

Det blev så til D.A.C.I. (Danish Association for Conferences & Incoming). ”Incoming er et vigtigt bindeled mellem de øvrige aktører i turismens værdikæde. Incoming arbejder tæt med fly- og busselskaber, hoteller, konferencevirksomheder, restauranter og oplevelsesindustrien for at servicere mange af de udenlandske gæster, som kommer til Danmark,” lød det sidste år fra Dansk Erhverv, da incomingbranchen skiftede sekretariat til Dansk Erhverv fra DRF.

Var før hos DRF
Indtil udgangen af 2015 havde Danmarks Rejsebureau Forening en incomingfraktion. Men sekretariatet i DRF brugte omkring 20 procent af sine ressourcer på at servicere incoming-medlemmerne, der kun stod for syv-otte procent af DRF’s kontingentindtægter.

Da incomingfraktionen ikke ønskede at betale mere til DRF, blev incoming fra årsskiftet 2015/2016 udskilt og fik herefter sekretariat i Dansk Erhverv, der huser cirka 100 brancheforeninger i og udenfor turismen.

På D.A.C.I.’s generalforsamling var der genvalg til bestyrelsen, udover formand Bent Hadler, også Peder Andersen, administrerende direktør DIS Congress Service, og Lene Gaard, director of operations hos incomingbureauet DMC.

Bestyrelsesformand Bent Hadler siger om D.A.C.I.’s virke i foreningens første år: ”Foreningen har arbejdet med et væld af vigtige emner. Vi har evnet at tale med en stemme i forhold til det politiske niveau og arbejdet med en række problemstillinger som rammebetingelser, guider og bustransport ligesom persondataforordningen har fyldt meget.”

Relaterede artikler:

Dansk incoming får fælles forening

Incoming-bureauer går sammen

Cirkusbygningen satte pris på rejsebranchen