Over 1,1 milliarder rejste til udlandet

kinesiske-turisterDe internationale turistankomster nåede op på 1.138 millioner i 2014, en stigning på 4,7% fra 2013 ifølge den seneste opgørelse fra UNWTO World Tourism Barometer.

I 2015 forventer UNWTO, at den internationale turisme vil stige med 3 – 4% og medvirke yderligere til stabilisering af den globale økonomi.

“De seneste år har turismen vist sig at være overraskende stærk og modstandsdygtig overfor økonomiske udsving og samtidig en fundamental bidragsyder til økonomisk vækst ved at generere milliarder af dollars i eksport og skabe millioner af nye jobs. Det har været gældende for destinationer verden over, men især for Europa, som kæmper sig ud af en af de værste økonomiske perioder i historien”, siger UNWTOs generalsekretær, Taleb Rifai.

For regionerne har Amerika (+7%) og Asien/Pacific (+5%) haft den stærkeste vækst, mens Europa (+4%), Mellemøsten (+4%) og Afrika (+2%) øgede i lidt lavere tempo. Blandt underregionerne havde Nordamerika (+8%) det bedste resultat, fulgt af Nordøstasien, Sydasien, Middelhavsområdet, Nordeuropa og Caribien alle voksede med 7%.

“Vi forventer efterspørgslen fortsætter med at stige i år, hvor den globale økonomi ventes yderligere forbedret, selv om der fortsat er udfordringer. På den positive side er oliepriserne faldet, hvilket vil reducere transportomkostningerne og dermed øge privat efterspørgsel i olieimporterende mationer, men kan samtidig have en vis negativ påvirkning på nogle olieeksporterende lande”, tilføjer Taleb Rifai.

Europa er verdens mest besøgte region med over halvdelen af verdens internationale turister. Her var der i 2014 en vækst på 22 millioner ankomster til en total på 588 millioner.

Det totale antal udlandsrejser fra Kina skønnes at være steget med 11 millioner til 109 millioner i 2014.Kina er siden 2012 verdens største marked og brugte i 2013 129 milliarder dollars på udenrigsturisme.

Blandt de øvrige store udviklingsmarkeder tabte Rusland tydeligt momentum i 2014 med en nedgang på 6%, mens Brasiliens udenrigsturisme steg med 2%.

Nogle mindre udviklingsmarkeder havde en betydeligt stigende udgift til udenrigsturisme. Her melder Saudi Arabien, Indien, Philippinerne og Qatar om vækstrater over 30%.