Overskud trods milliontab i Norwegians 4. kvartal

norwegianNorwegian fremlægger i dag sit årsresultat før skat på 437 millioner norske kroner – 392 millioner danske kroner.  For 4. kvartal blev resultatet et minus på 283 millioner norske kroner.

2013 blev præget af stærk passagervækst og international ekspansion, samt store ekstraomkostninger i forbindelse med starten af langruterne. 2013 er 7. år i træk med overskud. Årsresultatet før skat (EBT) blev 437 millioner kroner mod 623 millioner i 2012. Omsætningen nåede op på 15,6 milliarder norske kroner – en vækst på 21%. Kapaciteten (ASK) steg med 32%. Norwegian havde tre millioner flere passagerer i 2013 end året før og fløj i alt 20,7 millioner rejsende.

Ekstraomkostninger ved starten af langruterne har påvirket resultaterne betydeligt og udgjorde 216 millioner kroner for hele året. Alene i tredje kvartal udgjorde ekstraomkostningerne 101 millioner norske kroner. I fjerde kvartal var det tilsvarende beløb 45 millioner. Det omfatter indlejeomkostninger, ekstra brændstof og omkostninger til hotel, mad og drikke for forsinkede passagerer, som er blevet berørt af de tekniske og operationelle problemer på langruterne.

I fjerde kvartal omsatte Norwegian for 3,8 milliarder norske kroner, en stigning på 22% i forhold til fjerde kvartal året før. Resultatet før skat (EBT) var -283 millioner norske kroner mod +23 millioner kroner året før. 5,25 millioner passagerer fløj med selskabet i fjerde kvartal, hvilket er en vækst på 20%. Kapacitetsvæksten steg mod slutningen af året til 41%, mens belægningen steg med et procentpoint.

”Vi har haft uventet store omkostninger til start af langdistanceoperationen med forsinkede flyleveringer og tekniske problemer. Endvidere er årsresultatet påvirket af en svagere norsk krone. Samtidig kan vi slå fast, at vores forretningsmodel virker i tråd med strategien. Cash flowet har været rigtig godt i 2013. Vi har skåret i omkostninger og har indsat meget ny kapacitet samt opretholdt belægningen. At der er stærk konkurrence i enkelte ruteområder afspejler sig i priserne, men denne konkurrence bliver Norwegian stadig bedre rustet til at møde,” siger adm. direktør Bjørn Kjos