Ryanair taber sag om kompensation

ryanairRetten i Manchester County har givet medhold til sagsøgerne i en prøvesag – Goel & Trivedi v Ryanair – en principiel sag, som kan komme til at berøre adskillige forsinkede rejsende hos Ryanair.

Kendelsen fastslår, at Ryanair ikke har adgang til at diktere hvor længe passagerer har ret til at kræve kompensation, hvis deres fly bliver forsinket.

Ryanair fastholder, at passagererne ved at godkende flyselskabets rejsebetingelser, når de køber billet, samtidig accepterer, at de kun gar to år til at indgive en eventuel klage, selv om Højesteret fastslår, at fristen er seks år.

Artikel 15 i Flight Delay Regulation EC 261/2004 fastslår, at flyselskaber ’ikke kan begrænse de rettigheder, der er indeholdt i Regulativerne”, hvilket blev lagt til grund for rettens kendelse.

Regulativ EC 261/2004 berettiger passagerer til at kræve kompensation på op til 600 Euro pr. person for forsinkelser på tre timer og derover, så længe forsinkelserne ikke skyldes ‘ekstraordinære omstændigheder’.

En kendelse fra britisk Højesteret i en sag mod Thomson Airways fastslog, at passagerer i England og Wales har seks års frist. Flere andre flyselskaber har i deres betingelser en nedsat frist for klager ved forsinkelser.

I en udtalelse fra Ryanair efter kendelsen hedder det bl.a.: “Da vi mener, at seks års frist er både unødvendig og urimelig, har vi bedt vores advokater om øjeblikkeligt at appellere kendelsen”.

x

Læs Også

Boeing på storindkøb i Kina

Boeing-fabrikkerne har indgået kontrakter til en værdi af USD 600 mio. med kinesiske leverandører.

Kursen på Tivoli-aktier helt i top

Mandag morgen var Tivoli-aktien noteret til rekord-kursen 3150 efter de seneste dage at være steget jævnt

900.000 blev forsinket med tog

Årets tre første måneder har budt på togforsinkelser langt ud over det acceptable. 15 procent af alle DSBs passagerer måtte se i øjnene, at de kom for sent.

Fly-kapring var falsk alarm

En Airbus 340-600 fra Virgin Atlantic på vej fra London Til New York, fik midt ude over Atlanterhavet en melding om, at flyet måske var ved at blive kapret.

Salg af Maersk Air kostede A. P. Møller flere millioner kr.

A.P. Møller måtte skyde 300 mio. kr. ind for at genetablere egenkapitalen og leve op til koncernens egne regnskabsprincipper.

Afgørende sommertest for SAS i dag

Trafiktallene for juni vil give en strømpil om resultatet i andet kvartal, som skal betyde et plus for, at man kan tro, SAS er på vej til målet med at vende udviklingen i år.