Satsning på udenlandske hotelgæster

Susanne Nordenbæk.

Susanne Nordenbæk.

Danske hoteller har flot fremgang i udenlandske overnatninger ifølge Danmarks Statistik. Ifølge Dansk Erhvervs hotelanalyse har udenlandske gæster et højt døgnforbrug og er med til at sikre vækst til landet.

De danske hoteller er fortsat en vækstmotor for dansk økonomi. Og ifølge Dansk Erhvervs seneste hotelanalyse, bør Danmark satse på de udenlandske hotelgæster, som har et gennemsnitligt højt døgnforbrug på 1.780 kr.

”Det er vigtig med fokus på hotellerne, da vi tydeligt ser, at de skaber vækst for Danmark. Dansk Erhvervs hotelanalyse viser, at mens andre erhverv går tilbage, så er hotellerne en vækstmotor,” siger Susanne Nordenbæk, fagchef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

”Flere internationale turister betyder altså flere penge i den danske statskasse, og på den måde bidrager den danske hotelbranche positivt til den danske eksport.”

Danmarks Statistiks seneste overnatningstal for november viser, at 2014 var et rigtig godt år for hotellerne. Vi vokser især for turister, der kommer fra andre lande end vores nabolande. Her ser vi en stigning på 12% sammenlignet med 2013 – det er en dobbelt så høj vækst, som den samlede vækst i danske overnatninger.

”Trods af den gode udvikling, er hotelbranchen de seneste år hårdt ramt på indtjeningsgraden. Der er derfor behov for at se på, hvad der kan gøres for stimulere væksten yderligere,” siger Susanne Nordenbæk.

”Ud over mere international markedsføring handler det i høj grad om bedre rammevilkår, så vores hoteller kan tjene flere penge. Flere penge på bundlinjen kan bruges til flere investeringer i nye anlæg, faciliteter, produkter, innovation samt service og kvalitet – og det vil i sidste ende føre til, at flere kommer i arbejde.”

Fem forslag fra Dansk Erhvervs hotelanalyse: Fuld momsafløftning for bespisning, lavere afgifter på energi,

større synlighed via markedsføring, bedre tilgængelighed og opgør med bookingportalers prisklausuler.