Slut med Københavns karneval

Efter 31 år med pinsekarneval i København tvinger for ringe kommunal støtte og ’uklare præmisser’ arrangørerne til at stoppe med øjeblikkelig virkning.

”Det er med stor beklagelse, at vi i sekretariatet for Copenhagen Carnival, nu lukker og slukker for pinsefesten, der i 31 år har spredt glæde for millioner af mennesker. Karnevallet er en folkefest, men det er også en bekostelig affære, og vi må desværre erkende, at den økonomiske støtte fra Københavns Kommune på 202.000 kroner til næste års karneval, ikke tilnærmelsesvist står mål med udgifterne på flere millioner kroner”, siger direktør for karnevallet Morten Sørensen ifølge ekstrabladet.dk.

Han efterlyser, at støttekroner til denne type arrangementer fordeles mere ligeligt, så man undgår konkurrenceforvridning fra eksempelvis nye byfestivaler som eksempelvis Distortion.

”Vi er private virksomheder og kan se vores direkte konkurrenter få mange gange mere i støtte end os, også selv om nogle af dem er meget mindre, og nogle tydeligvis har besvær med at afvikle store arrangementer”, uddyber Morten Sørensen.