Største vækst i seks år på Øresundsbron

Øresundsbron.

Øresundsbron.

Øresundsbro Konsortiets resultat for tredje kvartal blev et overskud på 640 millioner kroner – 144 millioner mere end for samme periode sidste år. Samtidig oplever broen den største trafikstigning siden 2008.

I løbet af årets første tre kvartaler er vejtrafikken steget med 3,6%. Deraf skønnes to procentpoint til at være en effekt af togstrejken i juni. Selv hvis man ser bort fra strejkeeffekten, er det den største stigning siden 2008.

Udviklingen i sommer- og efterårsmånederne har i særdeleshed været god. Der har særligt fritidstrafikken udviklet sig markant. I løbet af 2014 er den steget med 7,7%. Det indebærer 108.283 flere passager med fritidsaftalen BroPas, som giver halv pris på turen, end samme på samme tid sidste år. Det er en stigning med gennemsnitligt 396 biler i døgnet.

Fragttrafikken er steget med 4,9% i år. Øresundsbron har 52,8% af fragtmarkedet over Øresund.

Indtægterne fra vejtrafikken steg med 57 millioner kroner. Driftsomkostningerne er faldet med fem millioner kroner. Det giver et driftsresultat på 930 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 56 millioner kroner.

Den rentebærende nettogæld faldt med 922 millioner kroner i løbet af årets første ni måneder. Den lavere gæld har, sammen med lav inflation og lave renteniveauer, sænket renteudgifterne med 88 millioner kroner til 290 millioner. Resultatet før værdiregulering bliver dermed et overskud på 640 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 144 millioner.