Sverige ophæver ID-kontrol i Danmark

TURISME: Der vil stadig være paskontrol fra Danmark til Sverige, men nu rykker Sverige kontrollen til at foregå i togene mens de kører. Det vil gøre rejsetiden kortere, da togene ikke skal holde stille i f.eks. Københavns Lufthavn mens der sker ID-kontrol.

Den svenske infrastrukturminister og den svenske indenrigsminister Anders Ygeman meddelte i går, at Sverige vil ophæve det såkaldte transportøransvar.

Det betyder, at kravet om ID-kontrol på dansk jord ophæves, og dermed skal DSB ikke længere gennemføre ID-kontrol af passagerer rejsende til Sverige, oplyser det danske transportministerium.

Beslutningen om at ophæve ID-kontrollen betyder, at DSB fra på torsdag ikke længere skal tjekke ID på rejsende til Sverige på Københavns Lufthavn Station eller på Københavns Hovedbanegård.

Transportminister Ole Birk Olesen glæder sig over den svenske beslutning om at ophæve kravet om ID-kontrol, da denne kontrol sammen med den svenske grænsekontrol har haft massive negative konsekvenser for Øresundsregionen og de mange, der hver dag rejser over Øresund med tog, hedder det fra ministeriet.

Den svenske grænsekontrol fortsætter, men forventes inden for kort tid at komme til at foregå i togene på vej over Øresund.

”Det er utrolig positivt, at Sverige nu har besluttet at ophæve ID-kontrollen på dansk jord. Vi har hele tiden set det svenske transportøransvar som hovedproblemet for pendlerne og for andre rejsende mellem Danmark og Sverige,” siger Ole Birk Olesen og fortsætter: ”Med ophævelsen af transportøransvaret og aftalen fra sidste måned om muligheden for at gennemføre svensk grænsekontrol i toget over Øresund vil pendlerne opleve en markant forbedring. Først og fremmest på den danske side, hvor ID-kontrollen forsvinder, men også på vej over Øresund, hvor den svenske grænsekontrol vil blive gennemført undervejs i toget. Rejsende vil således spare de ca. 10 min., som toget i dag holder stiller på grund af kontrollen.”

Ministeren forventer også, at ophøret af ID-kontrollen på perronen på Københavns Lufthavn St. vil gøre det muligt at genindføre betjeningen af lufthavnen med IC- og IC Lyn fra Fyn og Jylland på det niveau, der var før indførelsen af svensk transportøransvar. Hvornår det konkret sker, er endnu for tidligt at sige.

Af logistiske årsager vil det formentlig tage nogen tid, før togtrafikken er tilbage på samme niveau som før transportøransvaret.

Det skal blandt andet klarlægges, om den svenske grænsekontrol, som altså nu kan foregå i togene på vej over Øresund, vil lægge hindringer i vejen herfor. Det arbejder DSB ligeledes på.

Sverige indførte i november 2015 grænsekontrol og i januar 2016 transportøransvar (krav om ID-kontrol) for passagertransport over Øresund som følge af tilstrømningen af flygtninge og migranter.

Grænse- og ID-kontrollen har medført halvt så mange tog og markant flere forsinkelser og aflysninger i togtrafikken over Øresund.