Tredoblet grænsehandel

Blandt de varer, som ikke tidligere var medtaget i ministeriets opgørelser, er blandt andet fladskærme, smør og tøj, mens serviceydelser som bilreparationer og tandlægebesøg, heller ikke var regnet med. Når de tages med i kalkulationerne bringer det ifølge Børsen den samlede grænsehandel op på 12 milliarder kroner, skriver business.dk.

 

De hidtidige opgørelser har udelukkende omfattet såkaldte nydelsesmidler, som repræsenterer en grænsehandel på mellem tre og fire milliarder kroner.

 

Der er altså ikke tale om en brat stigende grænsehandel, men om en anderledes opgørelse, men det skønnes, at højere afgifter på sukker og fedt vil øge grænsehandelen med omkring en milliard kroner.

Skrevet af Flemming Juul