Viden skal give ny turismevækst

”En af vore fornemste opgaver bliver at være brobygger mellem forskning og erhvervsliv. Målet er at gøre vejen fra forskning til praktisk anvendelighed kort, så der skabes nye idéer, koncepter og ydelser baseret på turismens og oplevelsesøkonomiens forskning.”

 

Det siger Peter Saabye Simonsen, videncenterchef i det nye nationale Videncenter for Turisme og Oplevelser, som danske erhvervsakademier driver i Randers.

 

Videncentret har fra starten fokuseret på at identificere forretningsmæssige potentialer i turisme og oplevelsesbranchen – potentialer som giver positive resultater på bundlinjen. Rådgivning til akademierne og erhvervslivet er et andet nøgleområde.

 

”Gennem rådgivning kan aktørerne træffe beslutninger på et velfunderet fagligt og videnskabeligt grundlag. I denne rådgivning trækker vi på interne og eksterne specialister i branchen for at yde optimal rådgivning og give aktørerne de bedste redskaber,” siger Peter Saabye Simonsen.

 

Videncentret har en række initiativer i støbeskeen, blandt andet med kommuner, virksomheder og universiteter, samt flere konkrete udviklingsopgaver med eksterne virksomheder og organisationer. Vigtigst er dog at sikre en løbende udvikling af akademiernes uddannelser, så de stemmer overens med de krav, der stilles til morgendagens job.

 

”Vi har hele tiden et øje for, hvordan erhvervsakademiernes uddannelser kan forbedres. Kun ad den vej kan vi sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervet,” siger Peter Saabye Simonsen.

Skrevet af Flemming Juul