Videncenter partner med Danske Destinationer

Foreningen Danske Destinationer, et samarbejde mellem ni turistdestinationer i Danmark, har indgået et partnerskab med Videncenter for Kystturisme. Den nye aftale sikrer koordination af arbejdet hos de to institutioner om udvikling af kystturismen.

“Hos Danske Destinationer arbejder vi i forvejen med destinations- og oplevelsesudvikling samt branding,  f. eks. i vores nye udviklingsprojekt ’Feel Like’. Så det er perfekt, at Videncenter for Kystturisme nu kan tilføre endnu mere analysekraft og koordinere udviklingsprojekter på området,” siger formand Hans-Jørgen Olsen fra Danske Destinationer.

CKT og Danske Destinationer vil løbende udveksle erfaringer og rådføre sig med hinanden om f. eks. analysemetoder og -redskaber samt indsamling af international viden med relevans for kystturismen. Når det gælder formidling, vil de samarbejde om fælles publikationer, hvor det er relevant.

På ad hoc basis kan der iværksættes større fælles projekter af strategisk betydning. Det gælder også samarbejde om de allerede igangsatte projekter, f. eks. CKT’s projekt ’Særlige feriesteder’ samt Danske Destinationers ’Feel Like’.