2009 blev historisk dårligt år for dansk turisme

”2009 blev det dårligste år for dansk turisme i nyere tid, siger konstitueret adm. direktør i VisitDenmark, Lars Erik Jønsson og tilføjer:

 

 

”Faldet skyldes danske og udenlandske overnatninger, som er gået tilbage med hhv. 6 og 10 pct. sammenlignet med 2008. Turismen har verden over set en opbremsning som følge krisen. Det har vi også mærket i Danmark, hvor især udenlandske gæster har beskåret deres rejseaktivitet. Samtidig er de danske overnatninger for første gang i mange år gået tilbage.”

 

 

I alt har Danmark tabt 3,5 mio. overnatninger i 2009 sammenlignet med 2008. Det betyder, at Danmark samlet havde 41,5 mio. overnatninger sidste år.

Det er især gæster fra Danmarks største markeder Tyskland (-11 pct.), Norge (-8) og Sverige (-22 pct.), som er blevet væk.

 

 

Enkelte markeder har dog haft vækst i 2009 i Danmark: USA (+4 pct.), Italien (+9), Spanien (+6), Frankrig (+12), og Schweiz (+11 pct.).

 

 

”Noget tyder på, at bunden er nået. Både inden- og udenlandske konjunkturer viser tegn på bedring, og vi forventer en mindre vækst i 2010,” siger Lars Erik Jønsson.

 

 

De danske hoteller mistede næsten hver tiende overnatning i 2009, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Formand for Horesta, Jens Zimmer Christensen: ”Antallet af overnatninger i danske hotelsenge faldt fra 10,9 mio. i 2008 til 10 mio. i 2009 – et fald på otte %.”

 

 

Af de udenlandske overnatninger kom de største tab på det svenske og det britiske marked. Antallet af svenske overnatninger i Danmark faldt 20 %, mens 10 procent færre briter besøgte landet.

  

Jens Zimmer begrunder også tabet med, at Danmark ”har Europas højeste momssats, og erhvervslivet skal – i modsætning til vores nabolande – betale moms i Danmark.”

 

 

Regionalt set klarede hovedstaden sig bedre end provinsen. København mistede fem procent af overnatningerne. Omvendt gik Sjælland tilbage med 15 procent og Nordjylland med 12.

  

Skrevet af Redaktionen