Ny visum-tænkning nødvendig

Efter Danmarks Rejsebureauforenings mening skal behandlingen af visumansøgninger til turister flyttes fra Udlændingeservice under Integrationsministeriet, til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureauforening, påpeger, at Udlændingeservice’s måde at håndtere tingene egner sig mest til at holde folk ude, og dermed skades turismen til landet, der netop sigter på at få flere gæster til landet.

Forslaget fra DRF kommer samtidig med, at Dansk Arbejdsgiverforening ønsker at flytte arbejdsvisumsager til Beskæftigelsesministeriet, fortæller DR-programmet Orientering.

Skrevet af