Danmark skal blive meget bedre til at have sammenhængende cykel- og vandrestier over hele landet. Her er det ved Ærøskøbing, foto: Michael Fiukowski og Sarah Moritz for Dansk Kyst- og Naturturisme.

25 millioner kr. skal styrke vandre- og cykelturisme

”Det er alt for svært at planlægge ture i naturen, fordi der ikke er en fælles platform om ruter, og fordi der ikke er sammenhæng mellem stierne. Her halter Danmark bagud,” siger Friluftrådet.

Corona har medført store konsekvenser for dansk turisme, men også resulteret i et styrket potentiale i nærmarkederne samt en stigende interesse for naturoplevelser på ferien.

Her står Danmark stærkt som outdoor-destination med styrker inden for blandt andet cykling og vandring, men hvis potentialet skal forløses, er der behov for en langsigtet og sammenhængende udvikling af infrastrukturen for at skabe en ny international konkurrencekraft for kyst- og naturturismen i Danmark.

Sådan lyder meldingen fra Dansk Kyst- og Naturturisme, hvis destinationsudviklingschef, Jacob R. Kirkegaard Larsen, siger i en pressemeddelelse:

”Coronakrisen har medført, at langt flere har søgt oplevelser i naturen. Vi forventer, at mange turister i langt højere grad vil have aktiviteter i naturen som et omdrejningspunkt for valget af ferie fremadrettet. Det er derfor afgørende, at vi sikrer et turismeprodukt og en infrastruktur, der er klar til at tage imod disse nye ”outsiders.”

Millioner til projekter
Derfor iværksættes nu en ny indsats omkring udvikling af et nyt, sammenhængende cykelknudepunktssystem, der skal skabe en bedre afmærkning af cykelvenlige strækninger og cykeloplevelser med bedre adgang til naturen.

Som en del af den politiske aftale om sommerpakken 2020 har regeringen afsat 20 millioner kroner til, at Dansk Kyst- og Naturturisme kan udvikle, teste og udbrede et nationalt knudepunktsystem gennem initiativet ”Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark”.

”Størstedelen af Danmarks officielle cykelrutenet er skabt med det formål at kunne komme fra A til B, og mange af ruterne er derfor ikke relevante for cykelgæsten, som har de gode oplevelser og fleksibilitet for øje.

Vi står derfor overfor en grundlæggende national udfordring med at udvikle sammenhængende, rutebaserede cykeloplevelser, som kan måle sig med nogle af Europas bedste cykellande,” siger Jacob R. Kirkegaard Larsen.

Projektet tager afsæt i en kortlægning af infrastrukturen for et knudenetværk samt udvikling af et skiltekoncept og en digital formidlingsplatform.

Der gennemføres desuden en række demonstrationsprojekter i udvalgte kommuner, hvorefter konceptet evalueres og tilpasses forud for udrulning i øvrige relevante kommuner. Den fysiske udrulning forventes at ske over en årrække i takt med, at der skaffes finansiering og opbakning i kommunerne.

Danmark får baghjul
I forlængelse af projektet ”Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark” har Friluftsrådet bevilget fem millioner kroner til udvikling og test af en metode til kortlægning samt formidling af rekreative stier og ruter i Danmark.

”Vi er glade for at støtte projektet, der kan være et vigtigt første skridt til et sammenhængende netværk af stier og ruter til friluftsliv i Danmark,” siger Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet, og tilføjer:

”Det er i dag alt for svært at planlægge ture ud i naturen, fordi der ikke er en fælles platform til formidling af, hvilke stier og ruter der findes, og fordi der ikke er den tilstrækkelige sammenhæng mellem stierne mange steder. Danmark halter klart bagud i forhold til andre lande på den front.”

Relaterede artikler:

Dansk turisme styrkes i millionaftale om genstart

Danske forlystelsesparker mister milliardbeløb

Her er de ti mest googlede danske rejsemål