Dyrere at være barn på SAS’ langruter

Fra 1. oktober ændrer SAS børnealderen fra 15 år til 11 år på sine oversøiske ruter fra denne dato.SAS’ langrutedivision har årligt ca. 1,4 mio. passagerer, hvoraf over 800.000 flyver til USA. I fjor fløj 55.000 børn mellem 2 og 15 år med SAS’ langruter, hvor mange af disse, som var mellem 11 og 15 år, ved SAS ikke.Til Take Off siger den danske direktør for SAS’ langruter,

Lars Sandahl Sørensen:”Når vi sænker børnealderen fra 15 til 11 år overgår vi blot til ”industristandarden,” altså samme alder som fx de flyselskaber, vi interliner med, som United Airlines, Thai Airways osv. Vi går nu over til at følge andre flyselskabers standard når det gælder defineringen af børn.”Lars Sandahl Sørensen anslår, at en børnebillet er ca. 25 % billigere end en voksenbillet. Han understreger, at SAS’ nye regler på langruterne kun gælder bookinger i Skandinavien. ”Fra resten af verden har vi i mange år fulgt 11 års-reglen på langruterne,” siger han og tilføjer:”Selvfølgelig giver ændringen øgede indtægter, men vi gør kun dette for at følge andre flyselskabers praksis.”

HB


Skrevet af