Bedre tider på vej hos Kilroy

Trods en omsætningsnedgang på 4% – 51 millioner kr. – til 1,2 milliarder kroner – fik rejsekoncernen Kilroy et resultat før skat på 1,3 mio. kr. – en forbedring på 5 mio. kr. i forhold til året før.Forretningsområderne MyPlanet og Kilroy Group Travel klarede sig som forventet tilfredsstillende, men Kilroy Individual Travel ”fortsat har en udfordring i at udnytte sin markedsposition til en forbedret indtjening,” som det hedder.

Tidligere på året overtog Kilroys nye koncernchef, Claus H. Hejlesen, ansvaret for netop Individual Travel, Kilroys største forretningsområde.”Efterspørgslen på rejser steg i 2004, men aggressive lavprisselskabernes og mange modspil fra de traditionelle flyselskaber påvirkede vores forretningsenhed for individuelle rejser,” siger Claus H. Hejlesen.Men det afholder ikke Kilroy fra at anbefale sig overfor flyselskaberne: ”Infighten blandt flyselskaberne og den deraf reducerede prisdifferentiering ændrer ikke ved, at Kilroy med sin særlige kundegruppe – studerende og andre unge – fortsat er en attraktiv partner for de fleste flyselskaber i forbindelse med selskabernes bestræbelser på at optimere indtjeningen (yielden) på de enkelte flyafgange,” hedder det.Kilroy koncernen består af tre forretningsenheder, MyPlanet, Kilroy Group Travel samt Kilroy Individual Travel. Der er salgsselskaber i Danmark, Finland, Holland, Norge, Sverige og Australien – koncernen beskæftiger ca. 450 medarbejdere.MyPlanet, der producerer store overskud som teknisk arrangør af rejser for de skandinaviske venskabsforeninger til navnlig Australien, men også New Zealand, Canada og USA, har Annelise Dam Larsen som direktør i Holstebro, mens gruppeafdelingens direktør er Allan Qvist.Hovedaktionær med 63% i moderselskab Kilroy travels International er HYY Group, et finsk ejendoms- og serviceselskab som ejes af studenterrådet ved Helsinki Universitet. De resterende aktier ejes primært af danske Axcel IndustriInvestor samt andre nordiske studenterorganisationer.

Skrevet af