SAS slap helt fri i sagen om kinesiske stewardesser

SAS slap helt fri i en appelsag i går i Østre Landsret, hvor det drejede sig om den sag mod flyselskabet, som blev rejst af kabineforeningen CAU og fulgt til dørs af FTF. SAS blev i første omgang idømt en bøde på 900.000 kr. ved byrettenI mellemtiden er der vedtaget et nyt lovforslag, som giver flyselskaberne lov til at beskæftige udenlandsk arbejdskraft uden arbejdstilladelse, hvis de samtidig får dansk løn i 15 procent af arbejdstiden.Der er dog lagt en betydelig klausul ind, sådan at reglen ikke kan bruges i regionaltrafik, for eksempel i Europa. Flyvetiden skal nemlig være af mindst fem timers varighed. Endelig må det højst være 20 procent af de ansatte om bord, som kører efter den regel.SAS har tilbage fra tiden over Nordpolen til Tokio haft japanske stewardesser om bord, men da kineserne blev udvalgt på ruterne mellem Beijing og København, kørte kabineforening en hård linie. Der er to kinesiske kabinefolk på flyene af hensyn til sprog og en helt anden kultur..I tilslutning til dommen siger den tabende part, Helle Bang Hjorth FTF: ” Det er ærgerligt, at integrationsministeren kom domstolene i forkøbet.”

Skrevet af