Fredagskommentaren – Spil for galleriet

Af Henrik BaumgartenBaggrunden har der været skrevet masser om, siden Take Off bragte nyheden sidste fredag. SAS, Maersk Air og Sterling har fået nok af at bidrage til Københavns Lufthavns enorme overskud.Samtidig har lufthavnsledelsen dummet sig med at tro, at gamle dages arrogante “Vi alene vide” holdning kan bruges. Nu er den banket på plads af bl.a. trafikministeren.Sagen er tosidig. Lufthavnen skal opfylde nye krav til sikkerhed; udgiften får flyselskaberne i form af små seks kroner yderligere i afgift pr. passager – knapt en fordobling af afgiften.Den anden del er lufthavnens kommende takststruktur. Lufthavnen ville fordoble prisen for transitpassagerer til 100 kr. – og til gengæld sænke passagerafgiften 15%.Fidusen ved omlægningen skulle være at tiltrække lavprisselskaberne – men den vil koste SAS med de mange transferpassagerer 100 mio. kr. ekstra om året.Transport- og energiminister Flemming Hansen sagde ligeud i onsdags, at han ville bruge sin vetoret, hvis det kom dertil… ”Det er væsentligt, at Københavns Lufthavn også i fremtiden kan give Danmark så gode trafikforbindelser som muligt. Enhver ændring skal forelægges mig til godkendelse. Jeg går ud fra, at Københavns Lufthavn tilrettelægger sine takster, så de tager mest muligt hensyn til kunderne.”Måske inspireret af et af sine største medlemmer – SAS – advarede arbejdsgiverforeningen Dansk Industri mod lufthavnens planer og opfordrede i stedet til at lufthavnen lytter i stedet for at fremture.Efter Københavns Lufthavn nu har meddelt, at det tager sit forslag af bordet, er der sikkert mange som fryder sig lidt og synes lufthavnen har godt af den dukkert. Formentlig også SAS Danmarks adm. direktør Susanne Larsen, som kaldte forslaget ”rendyrket arrogance.”Nu begynder forhandlingerne mellem lufthavnen og SAS med – formentlig – et rent bord. Samtidig skal begge partner holde fast i regeringens tilsagn om for alvor at reducere eller fjerne den tåbelige danske statsafgift på 75 kr. for hver afrejsende flypassager.Efter lufthavnen nu har droppet sit udspil om at fordoble transfer-afgiften, går pokerspillet videre. Lobbyarbejdet og spindoktorerne er i sving – og forhandlingerne slet ikke begyndt for alvor.Baggrunden for vreden mod lufthavnen var bl.a., at SAS, Maersk Air og Sterling ikke er ene om at synes, at Københavns Lufthavn – den største pengemaskine i den danske rejsebranche – overdriver sin indtjeningsgrad og overskud. I fjor fik den et overskud på 817 mio. kroner – 593 mio. kr. efter skat; en stigning på over en tredjedel.I rejsebranchen bliver man næsten indstillet til Nobelprisen i økonomi med et par procent i overskud, lufthavnen har over 20% – efter skat.De enorme overskud støder forståeligt de tabsgivende flyselskaber. I år forventer lufthavnen et overskud på op til 900 mio. kroner, dermed nærmer det sig en milliard i overskud!Lufthavnen ville fordoble prisen for transferpassagerer – antallet af disse faldt sidste år 4%. So what?Det er fint nok, at CPH køber sig ind i lufthavne i udlandet. Men CPH skal altså huske, at dens primære opgave ikke er at skovle penge ind, men drive en lufthavn i Kastrup, hvor den ikke plukker sine kunder.

Er der penge i cigarkassen til andet, efter nyinvesteringerne i Københavns Lufthavn, så køb endelig lufthavne i udlandet.Lufthavnen behøver ikke hæve afgifterne igen over for flyselskaberne – hvis det er så ærekært vigtigt, så lad priserne i shoppingcentret stige en krone eller to.

Skrevet af