Protest mod mere sikkerhed

Københavns Lufthavn ansætter i år 150 nye sikkerhedsfolk og kommer dermed op på 500 havnebetjente. Den øgede kontrol, som skyldes skærpede EU-krav, koster 95 mio. kr. – broderparten skal betales af de hårdt prøvede flyselskaber.
CPH’s sikkerhedschef, Anders Maegaard, er i tvivl om pengene er givet godt ud og kalder de 150 nye stillinger for et ”godt beskæftigelsesprojekt.”Mens passagertallet i CPH i 2003 faldt over 3%, venter lufthavnen en fremgang på 2% i år. Lufthavnens årsregnskab kommer til marts, der forventes et overskud på 600 millioner kroner… CPH-aktien er i øjeblikket på sit højeste niveau siden maj 2001.
I øvrigt vil den danske regering fjerne aktieloftet på 10% for, hvor stor en aktiepost, udenlandske ejere må have i CPH; EU finder det nuværende loft diskriminerende.
En ophævelse af ejerbegrænsningen kan være første skridt på vejen mod et salg, men det er ifølge regeringspartiet Venstre ikke en af bevæggrundene til at droppe den.

Skrevet af