Smyril-direktør: Vi kan blive rentable igen


Ifølge rederiets direktør, Jan Walle, skal driften gøres rentabel ved dels at markedsføre skibet Norröna mere målrettet, dels ved at skære i udgifterne. Smyril Line kom ud af 2004 med et underskud på 24 mio. kr., 11 mio. mindre end i katastrofeåret 2003.

”Billetpriserne skal justeres, og vi skal forbedre varesortimentet for at øge salget ombord” forklarer Jan Walle.

Smyril Line fik sidste år tilført næsten 63 mio. kr. i lån, og disse lån lægges nu ind i det underskudsplagede selskab som ny kapital. Men ifølge Jan Walle har Smyril behov for yderligere kapital for at sikre driften, og rederiets generalforsamling vedtog da også tidligere på ugen, at aktiekapitalen kan hæves med yderligere 120 mio. kr.

Smyril Line måtte sidste år sælge bl.a. Hotel Føroya samt sine kontorbygninger i Thorshavn, for at kunne klare renter og afdrag på sin omfattende gældsbyrde.

Skrevet af