Dansk ja til at udskyde pasregler

USA’s Udenrigsministerium har tilbudt de 27 lande indenfor Visa Waiver-samarbejdet, at de nye regler om maskinlæsbare pas kan udskydes et år, således at de alligevel ikke træder i kraft 1. oktober i år.Danmarks Rejsebureau Forening har fra kontorchef Michael Højer i Justitsministeriets fået oplyst, at den danske regering forventer at anmode om en sådan udsættelse. Udsættelsen vil i givet fald løbe til 26. oktober 2004 og alene gælde danske statsborgere. Der er endnu ingen afklaring angående reglen om, at børn ikke længere kan indrejse i USA som indført i deres forældres pas, oplyser DRF’s direktør, Lars Thykier.Den amerikanske ambassade har ingen informationer om de mulige ændringer på sin hjemmeside.
I øvrigt har ambassaden ikke opdaget, at formanden for Den danske Visit USA-komite, Villi Karup Rasmussen, for flere måneder siden har fået nyt job. På ambassadens hjemmeside står der fortsat, at han arbejder for Discover the World Marketing og dette GSA-selskabs adresse. Som det bl.a. er fremgået af Take Off er Villi Rasmussen en af to annoncechefer hos vores ærede kolleger på Stand By.
Skrevet af