Kilroys kunder besøgte 173 lande i 2005

Gennem en fortsat fokus på web-området som den primære kontaktflade med kunderne samt frasalget af forretningsområdet MyPlanet opnåede KILROY koncernen et overskud før skat (EBT) på kr. 38 mio.Med frasalget af MyPlanet til First Choice i sommeren 2005 er der i koncernen sat fuld fokus på forretningsområderne Individual Travel og Group Travel.Begge forretningsområder opnåede en omsætningsfremgang, og den samlede omsætning for disse to områder blev kr. 939 mio. mod kr. 892 mio. i 2004.”Det er tilfredsstillende, at begge områder går frem, også når det gælder indtjeningsevnen, men vi er dog overbeviste om, at vi både kan og skal forbedre indtjeningsevnen yderligere, særligt inden for individuelle rejser”, forklarer koncernchef Claus H. Hejlesen.


Skrevet af