SAS vinder konkurrencesag

Den finske stat skal betale 300.000 euro, svarende til ca. 2 mio. kr., i erstatning til SAS-selskabet Blue 1. Det har den højeste forvaltningsdomstol i Finland besluttet efter en sag om favorisering af det finske flyselskab Finnair. Blue 1 har nemlig klaget over, at selskabet ikke på samme vilkår som Finnair fik mulighed for at give et tilbud på de finske statsansattes flyrejser i 2003. Det har Blue 1 nu fået medhold i af den finske domstol. Dermed er sagen dog ikke helt slut, for den finske stat begik samme brøde i 2004, hvilket Blue 1 ligeledes har indgivet klage over,og denne sag er endnu ikke afgjort.
Konkurrencesagen har også været behandlet i EU, og her besluttede man ligesom forvaltningsdomstolen i Finalnd at give Blue 1 medhold. Straffen var her ikke af økonomisk karakter, men blot en reprimande.
(Berlingske Tidende, 24/2)

Skrevet af