Charterbranchen afviste tidligt støtte til kampagne mod børnesex

Det fremgår af brev fra generelsekretæren for Rejsearrangører i Danmark, Henrik Specht (foto), sendte til Rigspolitiets ledelse – og som Take Off fik udleveret i går.Til Rigspolitiet skiver RID’s generalsekretær bl.a. den 12. oktober sidste år:”På et medlemsmøde i går i Rejsearrangører i Danmark (RID) drøftede vi kampagnen, og medlemmerne så reklamebureauets kampagneoplæg og dummyfilmen.RID’s medlemmer udtrykker stor respekt og sympati for det arbejde, der pågår i regi af Rigspolitiet.Arrangørerne vil gerne hver især bidrage til at skærpe de rejsendes opmærksomhed i forhold til problematikken. Dels i håb om at det kan medvirke til at afholde latente misbrugere fra overgreb, dels for generelt at gøre de rejsende opmærksom på muligheden for at anmelde mulige overgreb.Måden hertil kan ske gennem udlevering af foldere og andet informationsmateriale til gæsterne på udvalgte og typisk oversøiske destinationer.Derudover vil arrangørerne informere guiderne om konsekvenserne af ændringen af straffeloven samt om, hvad guiderne kan gøre i forhold til at forebygge og anmelde overgreb.Hvis Rigspolitiet som del af projektet udarbejder en folder eller andet oplysningsmateriale, vil RID gerne distribuere dette til vores medlemmer.RIDs medlemmer har ikke mulighed for at bidrage økonomisk til den kampagne, reklamebureauet har anbefalet.Det hænger dels sammen med, at arrangørerne foretrækker at bidrage med praktisk formidlende indsatser, dels at effekten af indsatserne formentlig bliver større ved at man henvender sig direkte til gæsterne på udvalgte destinationer frem for at skyde med spredehagl til den meget brede målgruppe, der er lagt op til.Med til billedet hører også, at de fleste arrangører i forvejen gennem medlemskab af ECPAT bidrager økonomisk til indsatsten imod seksuelle overgreb på børn.Herudover har en række arrangører allerede i dag i deres kontrakter med hotelejerne bestemmelser om, at det ikke accepteres, at der finder misbrug af mindreårige sted på hotellerne og at overtrædelse medfører opsigelse af samarbejdet,” skrev generalsekretæren for Rejsearrangører i Danmark, Henrik Specht, bl.a. til Rigspolitiet.RID’s medllemer er: StarTour, Spies, Tjæreborg, Skibby Rejser, Apollo, Falk Lauritsen Rejser, Århus Charter, Bravo Tours, Ung Rejs, Krone Rejser, Atlantis Rejser, Club La Santa, FolkeFerie.dkHB


Skrevet af