Calypso-appel til Højesteret

Konkursboet efter Calypso Verdensrejsers krak vedtog i går at appellere Østre Landsrets afgørelse til Højesteret. Det skulle ske inden fredag, hvis boet skulle redde de godt 300.000 kr. i sagsomkostninger, som Østre Landsret dømte boet til at betale til fem ud af de seks frifundne bestyrelsesmedlemmer.Frifindelsen af de seks personer skete, fordi Østre Landsret ikke fandt at boet i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort størrelse af tabet.Calypso krakkede i 1996, og erstatningskravet er på 10 mio. kr. Garantifonden tabte ved denne lejlighed 27 mio. kr.

Skrevet af