Optræk til frasalg af SAS`handlingsselskab

En styregruppe med deltagelse af både ledelse, personale og Mc Kinsey måtte i går opgive at nå til enighed om en fælles indstilling om fremtid for SGS, handlingsselskabet i SAS. Nu tyder det på et frasalg til et stort internationalt handlingsselskab.Sådan må man tyde det brev som formanden for Luftfartsfunktionærerne, Nicolas Fischer i går sendte til medlemmer. Her skriver tillidsmanden om “Processen og ansvaret er givet videre”:“Det er min opfattelse, at vi alle har kørt en sober og god proces, hvor der er blevet lyttet til hinandens synspunkter. Jeg må bare konstatere, at det desværre ikke lykkedes at opnå enighed om en fælles indstilling til Group Management.Det forholder sig sådan, at GM udarbejder deres anbefaling over for SAS styret, som træffer sin beslutning 5. februar.Ansvaret til at træffe den rigtige beslutning er således videregivet til SAS`bestyrelse.Undervejs i brevet forklarer Nicolas Fischer også, “at ledelsen vil sælge SGS til et stort internationalt handlingsselskab”.Efter hvad Take Off erfarer sent i aftes har styringsgruppen dog endnu ikke besluttet sig og vil først gøre det kort før bestyrelsesmødet.

-ejv

Skrevet af