Aarhus Lufthavn bedre end budgetteret

Peter Høgsberg.

Peter Høgsberg.

Trods færre passagerer har store omkostningsreduktioner betydet, at Aarhus Lufthavn har opnået et bedre resultat i første halvår end budgetteret.

Lufthavnen ejes i fællesskab af Favrskov, Norddjurs, Randers, Syddjurs og Aarhus Kommuner, og bestyrelsen har igangsat en strategisk drøftelse af lufthavnens fremtidsmuligheder med en række analyser af drift og potentiale. Formålet er at sikre, at østjysk erhvervsliv og beboere også i fremtiden har en god og kommercielt bæredygtig lufthavn.

Direktionen arbejder i øjeblikket på dette strategimateriale, samt en investeringsplan, som vil blive fremlagt for bestyrelsen i løbet af efteråret.

Lufthavnsdirektør  Peter Høgsberg udtrykker i forbindelse med seneste bestyrelsesmøde stor tilfredshed med resultatet for første halvår: ”Resultatet indikerer, at vi er ved at knække koden. Vi følger planen, og det er dejligt at have bestyrelsens opbakning til det arbejde, vi er i fuld gang med. Det er afgørende, at direktionen har den arbejdsro, vi har brug for, til at færdiggøre en robust forretningsplan”.

Den nye strategi- og investeringsplan skal godkendes af lufthavnens bestyrelse, så byrådene i de fem ejerkommuner kan tage stilling til behovet for yderligere økonomisk indskud.