Air Greenland tilfreds med årsresultat for 2012

LUFTFART: Air Greenland-koncernen fik i 2012 overskud efter skat på 71,4 mio. kr. I forhold til 2011 var det en stigning på 20 mio. kr.

Air Greenlands bestyrelse betegner 2012-resultatet som tilfredsstillende og siger, at det har flere årsager. Omkostninger og afskrivninger er mindsket, bl.a. som følge af færre flytyper og overgangen fra DASH 7 til DASH 8 som primære passagerfly på indenrigsruterne i Grønland. Leasingomkostningerne ved selskabets eneste langrutefly, Airbus A330, er reduceret.

I 2012 var DASH 8 det primære fly på grønlandsk indenrigs. For Air Greenland er målet at nedbringe enhedsomkostningen. Her har DASH 8 været en god investering. For passagererne især på flere frekvenser.

”Vi er tilfredse med resultatet, som viser, at beslutning om flådeændringer, konkurrencetilpasning m.m. var rigtige. Vi har etableret nye ruter til Island og Canada, og vi er tæt på at være i mål med nyt distributionssystem,” siger bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

Air Greenland-koncernen dækker også Hotel Arctic, Grønlands Rejsebureau og rederiet Arctic Umiaq Line.